covid19vaccines.ge
covid19vaccines.ge
Կատարված պատվաստումներ 💉

2 930 677

Լիովին պատվաստված 💉💉

1 276 173

Իմունիզացիայի ծրագիր Իմունիզացման գործընթացի ընթացքը Բժշկական հաստատությունների ցանկ

Իմունիզացիայի ծրագիր

Վրաստանում իմունիզացիայի ազգային ծրագիրը տրամադրում է անվճար պատվաստումներ: Պատվաստումները կարգավորվում են Վրաստանի «Հանրային առողջության մասին» օրենքով և ենթաօրենսդրական ակտերով: Ծրագիրն ավանդաբար լավ պահպանված սառը  ցանց, մոնիտորինգ և հսկողության համակարգ ունի:

Իմունիզացման ազգային ծրագրի հնարավորություններն ու ռեսուրսներն արտացոլված են Վրաստանում COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերի ներդրման ազգային պլանում։

Ներբեռնեք այստեղ

Իմունիզացման գործընթացի ընթացքը

Մինչ այժմ Վրաստանի ողջ տարածքում իմունիզացման ծրագրում ընդգրկված բուժհաստատությունները 333 պատվաստող անձնակազմով պատվաստում են կորոնավիրուսի դեմ։ Առավելագույն օրական թափանցելիությունը կազմում է մինչև 11000 պատվաստանյութ: Ըստ առկա կառավարվող թվի, 100000 բնակչի հաշվով օրական տրվում է միջինը 700 դեղաչափ պատվաստանյութ։ Պատվաստման գործընթացի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս մարտի 15-ից հուլիսի 15-ի զեկույցը:

Ներբեռնեք այստեղ

Պատվաստման պատրաստակամություն

Սառըշղթա

COVID-19-ի դեմ ցանկացած պատվաստանյութ պահանջում է պահպանել սառը շղթայի ընթացակարգերը։ Սառը շղթան ենթադրում է պատվաստանյութի անընդհատ տեղադրում անհրաժեշտ ջերմաստիճանում` դրա արտադրությունից մինչև կիրառումը (արտադրողի կողմից սահմանված ջերմաստիճանում): Տարբեր պատվաստանյութեր ունեն տարբեր սառը շղթայի պահանջներ: Պատվաստանյութի համար ամենից հաճախ պահանջվող ջերմաստիճանի միջակայքը + 2 ° C + 8 ° C է, չնայած կան պատվաստանյութեր, որոնց պահպանման ջերմաստիճանը -20 ° C կամ -60 -80 ° C է։

Պատվաստանյութերի պահեստավորում  կենտրոնական, մարզային և քաղաքային պահեստներում։

Երկրում ստեղծվել են կենտրոնական, մարզային և քաղաքային պահեստներ՝ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերի պահպանման/պահեստավորման համար։ Կախված պատվաստանյութի տեսակից և պահպանման համար պահանջվող ջերմաստիճանից՝ տարբեր տեսակի պահեստներ տեղակայված են Հիվանդությունների վերահսկման և հանրային առողջության ազգային կենտրոնի Թբիլիսիի կենտրոնական պահեստում, Հիվանդությունների վերահսկման և հանրային առողջության ազգային կենտրոնի Իմերեթիի և Աջարիայի բաժիններում և 60 համայնքների հանրային առողջության կենտրոններում:

Թբիլիսիի կենտրոնական պահեստը համատեղում է նաև տարածաշրջանային պահեստի գործառույթները և սպասարկում է արևելյան Վրաստանին։ Քութայիսիի տարածաշրջանային պահեստը սպասարկում է արևմտյան Վրաստանի բնակչությանը, իսկ Բաթումիի տարածքային պահեստը սպասարկում է Աջարիայի բնակչությանը։

Պահեստներիհամալրումևսառնարաններ

Կենտրոնական, մարզային և քաղաքային պահեստները հագեցված են անհրաժեշտ քանակությամբ պատվաստանյութային  սառնարաններով, սառցարաններով, տրանսպորտային տարաներով, սառը արկղերով, ջերմաստիճանի կառավարման համակարգերով և պատվաստանյութերի կրիչներով (սառնարան-մեքենաներ): Նշենք, որ բոլոր մակարդակների պահեստներում պատվաստանյութային սառնարանները նախաորակավորված են Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից։

Պատվաստանյութիտեղափոխումըպահեստիցպատվաստումներիպահարան

Պատվաստանյութի հիմնական մասը միշտ պահվում է կենտրոնական, մարզային կամ քաղաքային պահեստներում, որտեղից պատվաստանյութը պարբերաբար բաշխվում է պատվաստման կետեր (սովորաբար 3-5 օրվա ընդմիջումով): Պատվաստանյութի բաշխման սխեման և պարբերականությունը պահեստից մինչև պատվաստման կետ կախված է պատվաստանյութի տեսակից (պահման ջերմաստիճանը), օրինակ՝ Pfizer-BioNTech պատվաստանյութը պահվում է հատուկ սառցարաններում -80 ° C ջերմաստիճանում, որոնք տեղակայված են կենտրոնական և տարածաշրջանային պահեստներում:

Այս փուլում այս պատվաստանյութը պահվում և բաշխվում է այս 3 պահեստներից, իսկ դեպի հաստատություններ (դեմփինգ կետեր) առաքումն իրականացվում է հենց հիվանդությունների վերահսկման և հանրային առողջության ազգային կենտրոնի կողմից՝ նախապես սահմանված ժամանակացույցի և քանակների համաձայն։

Այլ պատվաստանյութերի դեպքում, որոնք պահանջում են + 2 + 8 ° C ջերմաստիճան (Oxford/ AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac)՝ պատվաստանյութերի պահեստավորումը իրականացվում է կենտրոնական, տարածաշրջանային և քաղաքային պահեստներում: Պատվաստանյութը պատվաստման կետեր տեղափոխվում է քաղաքապետարանի պահեստից, իսկ տեղափոխումն իրականացնում են այն բուժհաստատությունները, որտեղ գտնվում են պատվաստման կետերը։

Պատվաստանյութը բաշխվում է ցանկացած փուլում՝ օգտագործելով համապատասխան սառը տուփեր և սառցե տարրեր (կամ չոր սառույց): Փոխադրման համար պատվաստանյութի պատրաստումը (փոխադրման տարայի կամ սառը տուփի մեջ դնելը) միշտ ապահովում են պահեստի աշխատակիցները, ովքեր անցել են համապատասխան վերապատրաստում պատվաստանյութերի պահպանման, պահեստավորման և փոխադրման վերաբերյալ: Տեղափոխման ընթացքում ջերմաստիճանը վերահսկելու համար բոլոր սառը տուփերը հագեցած են ջերմաչափով կամ ջերմաստիճանի չափման սարքով:

Պատվաստման պահարաններ

Յուրաքանչյուր բժշկական հաստատություն ունի պատասխանատու անձ / անձինք, ովքեր անցել են համապատասխան վերապատրաստում և պատասխանատու են պատվաստանյութի ջերմաստիճանի ընդունման, պահպանման և վերահսկման համար: Սառնարաններում ջերմաստիճանի կառավարումը  կատարվում է ամեն օր՝ համաձայն համապատասխան արձանագրությունների և առաջարկությունների։ Պատվաստման բոլոր պահարանները նույնպես հագեցած են սառը տուփերով և համապատասխան քանակությամբ սառցե տարրերով:

Էլեկտրոնայինհամակարգ

Պատվաստանյութերի գույքագրումը կառավարվում են էլեկտրոնային մոդուլով, որտեղ մատակարարումների և փոխադրումների վերաբերյալ բոլոր ստանդարտ հաշվետվությունները մշակվում են կենտրոնական, տարածաշրջանային, մունիցիպալ հաստատության մակարդակով:

Գույքագրման կառավարման մոդուլը ինտեգրված է էլեկտրոնային իմունիզացիայի մոդուլի հետ և մնացորդները գրանցվում են ինքնուրույն ձևով։

Բժշկականանձնակազմիպատրաստվածությունը

Բժշկական անձնակազմի տեղեկացվածությունն ու կրթությունը COVID-19-ի դեմ պատվաստումների վերաբերյալ էական նշանակություն ունի պատվաստման գործընթացի անվտանգության և արդյունավետության համար։

Իմունիզացման գործընթացում ներգրավված բժշկական անձնակազմի հետ անցկացվել են համապատասխան թրեյնինգներ և տրամադրվել ուղեցույց փաստաթղթեր՝ պատվաստումներից հետո անցանկալի իրադարձությունների մոնիտորինգի և COVID-19-ի պատվաստումից առաջացած հնարավոր ալերգիկ ռեակցիաների կառավարման վերաբերյալ:

Փետրվարի 17-ից մինչ օրս COVID-19-ի պատվաստման գործընթացում ներգրավվելու համար հիվանդությունների վերահսկման և հանրային առողջության ազգային կենտրոնը Վրաստանում վերապատրաստել է COVID-19-ի դեմ պատվաստում մատակարարող բուժհաստատության 166 բրիգադներ հետևյալ մոդուլներով.

  1. Գործնական իմունիզացիա/ կառավարման կանոններ
  2. Պատվաստումից հետո հնարավոր ալերգիկ ռեակցիաների կառավարում
  3. Սառը շղթա, լոգիստիկա և էլ․ պահեստների մատակարարում
  4. Գրանցողների համար էլ․ պորտալի և ամրագրումների կառավարում

Օգտագործելով Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից տրամադրված վերապատրաստման մոդուլները ՝ Վրաստանի տարածքով անցկացվել է COVID-19 պատվաստումների վերաբերյալ 100 միջանձնային և ճգնաժամային հաղորդակցման դասընթաց ՝ իմունիզացիայի ծառայություններ մատուցողների, հանրային առողջապահության ոլորտի մասնագետների, բժշկական խոսնակների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչների համար (ընդհանուր՝ 2000 անձնակազմի մասնակցությամբ ), որը կշարունակվի մինչև 2021 թվականի հունիս։

Պատվաստանյութի անվտանգություն։ Պատվաստումից հետո անբարենպաստ իրադարձությունների կառավարում

Պատվաստումից հետո անցանկալի իրադարձությունների մոնիտորինգը Իմունիզացիայի ազգային ծրագրի անբաժանելի մասն է և դրա արդյունավետ գործունեությունը նպաստում է պատվաստումների գործընթացի անվտանգ ընթացքին:

Պատվաստումից հետո անցանկալի իրադարձությունները Իմունիզացման պետական ծրագրի շրջանակներում վերահսկվում են ավելի քան երկու տասնամյակ: Համակարգի վերջին թարմացումը տեղի է ունեցել 2019 թվականին: Մոնիտորինգի ներկայիս համակարգը լիովին համապատասխանում է Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության առաջարկություններին։

Բժշկական հաստատությունների ցանկ

Վրաստանում COVID-19-ի դեմ պատվաստման գործընթացում ներգրավված է շուրջ 100 բժշկական հաստատություն։ Բժշկական հաստատությունների մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար ներբեռնեք ֆայլը:

Կապվեք մեզ հետ ՝: 116 001 Գրեք՝: ncdc@ncdc.ge
Կապվեք մեզ հետ ՝: 116 001
Գրեք՝: ncdc@ncdc.ge
EU & WHO

Կայքը պատրաստվել է Առողջապահության Համաշխարհային կազմակերպության և Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ։ Այստեղ արտահայտված տեսակետները հեղինակինն են և հնարավոր է, որ չհամընկնեն Եվրոպական միության տեսակետների հետ:

EU & WHO

Կայքը պատրաստվել է Առողջապահության Համաշխարհային կազմակերպության և Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ։ Այստեղ արտահայտված տեսակետները հեղինակինն են և հնարավոր է, որ չհամընկնեն Եվրոպական միության տեսակետների հետ: